Επικοινωνήστε μαζί μας
 

LOD Commerce Connector

LOD > Προϊόντα  > LOD Solutions > LOD Commerce Connector

Η LOD, αντιλαμβανόμενη τις ανάγκες των πελατών της, τυποποίησε την λύση LOD Commerce Connector, ένα καθετοποιημένο εργαλείο διασύνδεσης, σε συνεργασία με τα Entersoft προϊόντα  και λειτουργεί χωρίς καμία επιπλέον παραμετροποίηση.

Η λύση παρέχει άμεσα -και χωρίς κρυφά κόστη- την διασύνδεση των Entersoft προιόντων ERP και CRM με την πλατφόρμα NopCommerce για την οποία έχει αναπτυχθεί και ενσωματωθεί  η απαραίτητη καθετοποίηση και μεταφορά της λογικής για να έχει άμεσα αποτέλεσμα σε B2B και B2C διαδικασίες.

 

Οι λύσεις της LOD -όπως και όλα τα προϊόντα της- μπορούν να δεχθούν επέκταση και παραμετροποίηση πάνω σε custom ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα προιόντα επικοινωνήστε με  την LOD ή  μέσω  του Δικτύου Συνεργατών.